Gang van zaken historische torentje Pierre Cuypers

In de Leeuwarder Courant van 22 januari 2018 stond het bericht “Torentje van Cuypers weg van het Blokhuisplein”. Het artikel begint met de woorden van een gemeentewoordvoerder die meldt dat “Het paste niet meer in de plannen voor de herinrichting van het Blokhuisplein”. Het artikel vervolgt met de actuele stand van zaken die als volgt omschreven wordt: “Aanvankelijk zou het een plek krijgen in de bocht van de Oosterkade en de Keizersgracht, bij het nieuwe hostel. Hier zou het echter een monumentale boom in de weg staan.

Dus in overleg met de Bomenridders heeft de gemeente besloten een andere plek te zoeken.”
Tot zover het artikel uit de Leeuwarder Courant met de informatie die ook terug te lezen is op Erfgoed gerelateerde sites als erfgoedstem.nl

Een week voorafgaand aan dit artikel in de Leeuwarder Courant verscheen op Liwwadders.nl het artikel “Junkentorentje verwijderd van Blokhuisplein” (16 januari 2018), waarin te lezen is “De spits was populair bij daklozen en junks. Leeuwardenkenner Hendrik ten Hoeve is de man die de spits een nieuw leven gaf”.

De fractie van PAL GroenLinks vindt het koesteren van historisch erfgoed van belang en hecht ook aan een werkwijze die daar zorgvuldig mee omgaat. Daarom heeft zij de volgende vragen voor het College:

  1. Is het College het met ons eens dat deze wijze van opslag het torentje van Cuypers dat uit 1882 stamt, onderdeel uitmaakte van het Sint-Fredericus Liefdesgesticht, in de jaren negentig voor 75.000 euro werd gerestaureerd door de Leeuwarden Corporatie Patrimonium en destijds in perfecte staat aan de gemeente werd geschonken weinig zorgvuldig is te noemen en zeker geen goed doet aan de staat van dit stukje historisch erfgoed?
  2. Hoever staat het met het vinden van een nieuwe locatie voor het torentje van Cuypers?
  3. Wanneer kan Leeuwarden uitzien naar de herplaatsing van het torentje van Cuypers en welke locatie heeft het college daarbij in gedachten?