Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. Deze wet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden. Als het niet lukt om (betaald) werk te vinden, is het bedoeld als vangnet. Het krijgen van een (gedeeltelijke) uitkering creëert echter ook een vorm van een afhankelijkheidsrelatie waardoor mensen zich soms niet goed verweren. Er kan een verschil van opvatting zijn over de uitvoering van de Participatiewet en mensen kunnen zich misschien onheus behandeld voelen.

Als GroenLinks Leeuwarden staan wij voor een werkwijze die uitgaat van vertrouwen en waarin de menselijke maat centraal staat. De regels dienen hier op te worden afgestemd. Wij zijn benieuwd hoe de ervaringen in Leeuwarden zijn. Daarom heeft GroenLinks Leeuwarden samen met Gemeentebelangen Leeuwarden een open podium georganiseerd waar experts en ervaringsdeskundigen hun geluid kunnen laten horen. 

Mocht je naar aanleiding van deze bijeenkomst of op andere gebieden je verhaal kwijt willen over een onderwerp dat ons allen aangaat, neem dan vooral contact op met ons raadslid Petra Vlutters. Dit kan telefonisch (06-48673221) of via email (petra.vlutters@leeuwarden.nl).