Een positief jaar, maar genoeg ruimte voor verbetering

Tijdens de behandeling van de jaarstukken van 2019 eind juni is teruggeblikt, maar ook vooruitgekeken naar wat nog komen gaat. Als PAL GroenLinks kunnen we stellen dat 2019 een jaar is geweest met mooie resultaten. Een jaar waarin veel toeristen naar Leeuwarden kwamen, waarin de bermen bloemrijker zijn geworden, groenprojecten zijn gerealiseerd en bedrijven op het gebied van watertechnologie en circulaire economie zijn gestart. Ook is er (eindelijk) een start gemaakt met verschillende fietsstraten.

Maar er zijn ook nog genoeg dingen die beter kunnen en waar zorgen over zijn. Eén van de punten waar we veel zorgen over hebben is de geliberaliseerde woningmarkt en de gevolgen die dit met zich meebrengt. Die zien we bijvoorbeeld terug in de Vlietzone, waar veel problemen spelen met particuliere verhuur. Als het aan ons ligt, komt er nu snel een nieuwe volkshuisvestingsvisie. Daarnaast willen we  dat er duidelijker naar minima en huishoudens met schulden gecommuniceerd waar ze recht op hebben en waar ze terecht kunnen. We zijn nog niet tevreden over de uitvoering van ons voorstellen Preventieve Aanpak Schulden en Natuurinclusieve Landbouw. En we vrezen dat instellingen in de cultuursector, die buiten de regelingen van het Rijk vallen, door de coronatekorten hard worden geraakt. We hebben onze culturele infrastructuur hard nodig om als stad en regio aantrekkelijk te blijven en hopen dan ook dat de nieuwe wethouder net zo’n hart voor cultuur heeft als scheidend wethouder Feitsma.

Evert Stellingwerf