De onderhandelingen kunnen beginnen!

Na de mooie verkiezingsuitslag voor PAL GroenLinks, was er op maandag 27 november een openbaar debat over de verkiezingen. Op basis van de verkiezingsuitslag was de meerderheid voor de bestaande coalitie van PvdA, PAL GroenLinks en CDA nog steeds aanwezig. Toch waren er ook veel partijen die zich uitspraken voor een coalitie met een breder draagvlak: een vierde partij.

Aan de hand van dit debat ging informateur Bert Otten aan het werk om het draagvlak voor verschillende coalities te verkennen. Ook keek hij welke punten inhoudelijk gezien prioriteit hebben voor de verschillende partijen.

Op donderdag 7 december presenteerde hij zijn advies. Op basis van de wens om het draagvlak te verbreden, de programmatische verbinding en een aantal andere argumenten heeft hij geadviseerd het formatieproces te starten met PvdA, PAL GroenLinks, CDA en D66. De fractie van PAL GroenLinks is ingenomen met dit advies en gaat de komende weken vol energie de gesprekken aan met deze mogelijke coalitiepartners.

Waar mogelijk geven we in de komende weken updates van het onderhandelingsproces.

Het advies van de informateur lees je hier.