Betere zorg door instemming met zorgplan Herijking Wmo

De gemeenteraad heeft ingestemd met de nieuwe plannen van onze wethouder Herwil van Gelder voor de zorg in Leeuwarden. Met deze plannen blijven de meest kwetsbare burgers in onze gemeente de zorg houden die ze nodig hebben tegen lagere kosten, zonder beschikkingen en volledig op maat. De plannen gaan uit van vertrouwen en daardoor minder bureaucratie. 

In de nieuwe plannen kunnen inwoners in hun eigen buurt- of dorpskamer terecht voor de zorg die ze nodig hebben. Zorgprofessionals worden ondersteund door vrijwilligers. Zorgaanbieders werken samen, zonder beschikkingen waardoor de gevraagde zorg sneller kan worden gegeven. De komende periode starten enkele proeven met de buurt- en dorpskamers.

Wij zien in dit plan een raamwerk vol kansen en mogelijkheden voor een zorgsysteem waarin beter wordt aangesloten op inwoners die zorg nodig hebben. Dichtbij, laagdrempelig, aansluitend bij de eigen kracht en mogelijkheden. Waarbij de samenwerking tussen inwoners, hun eigen netwerk, de sociale basis en de beroepskrachten veel vanzelfsprekender wordt.

Met dit plan stappen we af van het denken in zorgproducten, protocollen, bureaucratie en kosten. We gaan uit van vertrouwen, het goed luisteren naar de werkvloer en timmeren niet alles keihard dicht. We zorgen dat zorgverleners van hun eiland afkomen en samenwerken met elkaar en met vrijwilligers, zodat ze samen de beste zorg kunnen leveren. Zodat de kwetsbare inwoner van onze gemeente centraal staat en krijgt wat hij nodig heeft.

Wel moeten we heldere kaders hebben en blijven faciliteren, onderzoeken en bijstellen. Loslaten waar kan en regie voeren waar nodig.

Stemuitslag
Voor: PAL GroenLinks, PvdA, D66, CDA, FNP, 50 Plus.
Tegen: VVD, ChristenUnie, Gemeentebelangen, Lijst 058, Partij voor de Dieren.