Uitgelicht

We willen een samenleving waar iedereen de kans krijgt om een kwalitatief bestaan op te bouwen. Waar werk, inkomen en zorg eerlijk verdeeld worden. Waar mogelijkheden zijn om mee te doen aan sport en cultuur, ook voor gezinnen met een laag inkomen. Onze partij kiest voor een groene, gezonde en schone toekomst, zodat we ook onze kinderen perspectief kunnen geven. Daarom zetten we in op schoon vervoer, energiezuinige gebouwen en meer openbaar groen.

We willen een samenleving waarin stad, dorpen en buitengebied elkaar aanvullen als aantrekkelijke woon- en recreatiegebieden. Wij kiezen voor betaalbare woningen en voorzieningen die de leefbaarheid in stand houden en bevorderen.

PAL GroenLinks staat voor één gedeelde samenleving. Waar mensen niet langs elkaar heen leven, maar zorgen voor elkaar, ongeacht hun afkomst, godsdienst, leeftijd of seksuele voorkeur. Waar mensen zich kunnen en willen verplaatsen in elkaars positie.

Tot slot gaan we ervan uit dat ieder mens iets van zijn leven wil maken en mensen willen bijdragen aan hun omgeving. Daarom geven we ruimte aan burgers die hun omgeving groener, mooier of schoner willen maken.