Duurzame toekomst

Zuinig met grondstoffen

PAL GroenLinks wil zuinig omgaan met grondstoffen.

Wij willen toe naar een circulaire economie waarin het afval van het ene bedrijf een grondstof is voor het andere. Wij willen nieuwe werkgelegenheid in een nieuwe, duurzame en circulaire economie. Hierover willen we afspraken maken met Omrin, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven.

Wij willen bewoners, sportclubs en instellingen zoveel mogelijk betrekken bij het scheiden van afval en het schoonhouden van wijken en dorpen. Daarnaast willen we de vervuiler laten betalen, door een gedifferentieerd tarief in te voeren waarbij per hoeveelheid restafval wordt betaald en waarbij het scheiden van afval loont.