Wonen

Voldoende betaalbare woningen zijn van groot belang voor de leefbaarheid in de dorpen.

PAL GroenLinks wil de leefbaarheid en de ruimtelijke kwaliteit in de dorpen versterken door een combinatie van starters- en seniorenwoningen te bouwen. Eventuele dorpsuitbreidingen blijven kleinschalig en worden zorgvuldig in het landschap ingepast.

Daarnaast willen we burgerinitiatieven voor de vorming van wooncoƶperaties waarbij woningen eigendom worden van dorpsorganisaties of huurders, stimuleren.