Vluchtelingen en statushouders

PAL GroenLinks wil haar ogen niet sluiten voor conflicten in andere delen van de wereld en vindt dat de gemeente zich gastvrij moet opstellen voor vluchtelingen.

Wij zetten ons in voor een goede begeleiding van statushouders, zodat ze snel hun plek in de samenleving vinden. Taal staat centraal bij de inburgering, daarom moeten taalcursussen op ieder niveau beschikbaar zijn. Er moet een duidelijk loket zijn waar statushouders terechtkunnen met praktische vragen.

Op het moment dat de aantallen vluchtelingen weer toenemen vindt PAL GroenLinks dat de gemeente zich hard moet maken voor de vestiging van een AZC.

Daarnaast vinden wij dat zolang er geen sluitend beleid is vanuit het Rijk, we noodhulp moeten verlenen aan uitgeprocedeerde asielzoekers. In onze gemeente hoeft niemand op straat te slapen.