Duurzame toekomst

Schoon vervoer

PAL GroenLinks wil dat vervoer schoner wordt en dat kinderen veilig naar school kunnen fietsen.

Wij willen het openbaar vervoer, het Wmo-vervoer en de auto’s van de gemeente vergroenen. Bussen rijden op groen gas en het auto’s van de gemeente worden elektrisch. Wij willen meer laadpunten voor elektrische fietsen en auto’s.

PAL GroenLinks wil inzetten op meer veilige fietsroutes en het opwaarderen van belangrijke fietsroutes tussen de binnenstad van Leeuwarden en omliggende wijken of dorpen. Wij willen zorgen voor brede, gescheiden fietspaden, verkeerslichten die gunstig zijn afgesteld en voorrang op de rotondes. Daarnaast willen we het belangrijkste fietsknelpunt van Fryslân bij de spoorwegovergang van de Schrans en het Zuiderplein oplossen door de aanleg van een fietstunnel. Op termijn willen wij ook fietstunnels op het Valeriusplein.