Scholen

Scholen zijn van groot belang voor de leefbaarheid in de dorpen.

PAL GroenLinks wil daarom ook extra aandacht voor de scholen in kleine dorpen. Wij vinden de kwaliteit van het onderwijs en de leefbaarheid in de dorpen van groot belang. Samen met de onderwijskoepels en schoolbesturen moet de opzet van scholen toekomstbestendig worden gemaakt.