Duurzame toekomst

Natuur, landschap en dierenwelzijn

PAL GroenLinks wil de kwaliteiten van het landelijk gebied behouden voor de volgende generaties en wil een gemeente die aantrekkelijk is voor mens en dier.

Bomen dragen bij aan de schoonheid en leefbaarheid van onze steden en dorpen. Ze zuiveren de lucht, vangen CO2 op en vormen nestplaatsen voor vogels. Daarom moeten groeiplaatsen van bomen beter worden beschermd en moeten meer nieuwe bomen worden aangeplant.

Wij willen de biodiversiteit vergroten door het groen ecologisch te beheren. De bermen in het buitengebied willen we inzaaien met bloemrijke zaadmengsels, zodat er tussen de dorpen gebieden ontstaan die goed zijn voor bijen en vlinders.

PAL GroenLinks streeft naar een kortere voedselketen. We blijven nieuwe initiatieven voor de verspreiding van lokaal voedsel ondersteunen, zoals dorpstuinen, pluktuinen en afhaalpunten van lokale boeren. Daarnaast willen we dat meer fruitbomen en bessenstruiken worden geplant, zodat een eetbare gemeente ontstaat voor mens en dier.

PAL GroenLinks is tegen intensieve veehouderijen en wil toe naar meer natuurinclusieve landbouw. Wij willen dat de gemeente samen met de Dairy Campus, boeren en burgerinitiatieven verdienmodellen ontwikkelt, zodat er voor boeren perspectief ontstaat om op een andere manier te gaan werken.