Duurzaam wonen

PAL GroenLinks wil fors inzetten op het besparen van energie en flinke stappen zetten in het opwekken van schone energie.

Wij willen afspraken maken met woningbouwcorporaties om de verduurzaming van sociale huurwoningen te versnellen, zodat huurders profiteren van energiebesparing en duurzame energie.

Wij willen bovendien aardwarmte van grote diepte versneld toepassen. Met energiecoöperaties en dorpsprojecten willen wij zorgen dat de zeggenschap over de energieproductie meer in handen van burgers komt. Wij zijn een voorstander van dorpswindmolens en willen het opwekken van duurzame energie met zonnepanelen zoveel mogelijk op daken of boven parkeerterreinen, zodat het niet ten koste gaat van het landschap.