Discriminatie

PAL GroenLinks wil een samenleving waarin geen discriminatie voorkomt en waar iedereen zichzelf mag zijn, ongeacht leeftijd, afkomst of seksuele voorkeur.

Wij willen een overheid die iedereen gelijk behandelt. Dit verwachten we ook van andere instanties in de stad. Wij ondersteunen de registratie van discriminatiemeldingen door organisaties als Tûmba en COC Fryslân en de samenwerking hierin met de politie. Daarnaast willen wij dat deze organisaties ook ruimte krijgen voor preventie- en educatieprojecten op scholen en in verzorgingshuizen.

PAL GroenLinks ziet pesten als een maatschappelijk probleem. Wij willen dat de gemeente samen met scholen, ouders en andere instanties werkt aan campagnes waarbij stigmatiseren en pesten aan de kaak worden gesteld.