Betaalbare woningen

PAL GroenLinks wil wijken en dorpen met een gemengde woningvoorraad met huur- en koopwoningen. Je inkomen mag niet bepalen waar je woont. Wij willen dat er voldoende sociale huurwoningen beschikbaar blijven in de binnenstad en in de dorpen.

Wij vinden dat inwoners van de nieuwe gemeente maximaal 40% van hun netto-inkomen moeten betalen aan woon- en zorglasten. PAL GroenLinks wil concrete maatregelen van woningbouwcorporaties om de huur- en energielasten omlaag te brengen. Daarnaast willen we schulden onder huurders voorkomen door voor huishoudens met hoge woonlasten en een sterk terugvallend inkomen een woonlastenfonds te maken.

PAL GroenLinks wil burgerinitiatieven voor de vorming van woningcoƶperaties waarbij woningen eigendom worden van dorpsorganisaties of huurders stimuleren.

Wij willen bovendien dat de bestaande woningvoorraad wordt aangepast op het toenemende aantal thuiswonende ouderen. De gemeente moet hiervoor samen met woningbouwcorporaties en zorginstellingen een plan opstellen.