PAL GroenLinks verkiezingsprogramma 2018-2022

Verkiezingsprogramma PAL GroenLinks 2018-2022

PAL GroenLinks wil na de verkiezingen op 22 november volop de strijd aangaan met ongelijkheid en investeren in een duurzame toekomst. 'Deze thema's zijn relevanter dan ooit', aldus lijsttrekker Evert Stellingwerf. 'We zien dat de inkomensongelijkheid toeneemt, ook in Leeuwarden. Er zijn steeds meer mensen met schulden, die zich iedere maand opnieuw afvragen of ze hun huur en de zorgverzekering nog kunnen betalen. Daar gaan wij iets aan doen. Tegelijkertijd gaan we fors inzetten op een duurzame toekomst. Dit kunnen en mogen we niet langer uitstellen. PAL GroenLinks wil een wereld achterlaten waar ook de volgende generatie net zoveel mogelijkheden heeft als de onze.'

Ongelijkheid en armoede aanpakken
PAL GroenLinks wil de ongelijkheid en armoede aanpakken door meer banen aan de onderkant van de arbeidsmarkt te scheppen. Stellingwerf: ‘Te veel banen zijn geleidelijk veranderd in flexbanen of in vrijwilligerswerk. Een grote groep kan daar niet van rondkomen en komt in de problemen. Dit moet veranderen. Vooral publieke instellingen zouden van vrijwilligerswerkzaamheden betaalde banen moeten maken. Wij vinden dat iedereen een eerlijke kans moet hebben op werk en een fatsoenlijk inkomen.’
Eén van de speerpunten waar PAL GroenLinks de komende jaren fors op wil inzetten om het besteedbaar inkomen te vergroten, is het betaalbaar maken van de woningvoorraad. Ook in dorpen wil zij zuinig zijn op de voorraad sociale huurwoningen. PAL GroenLinks wil de huren verlagen en aan energiebesparing doen. ‘Door investeringen in isolatie en zonnepanelen, kunnen we de vaste lasten fors omlaag brengen en ontstaat er bovendien nieuwe werkgelegenheid', aldus Stellingwerf. Daarnaast wil PAL GroenLinks meer budget en bevoegdheden op het gebied van schuldpreventie, oplossingen voor mensen die al in de schulden zitten en een stadspas voor minima om deelname aan sport en cultuur voor deze groep te bevorderen.

 

Sociaal domein
Een belangrijk thema bij de aankomende verkiezingen vormt het sociaal domein. Stellingwerf: 'Door harde bezuinigingen vanuit Den Haag heeft Leeuwarden een tekort op de budgetten voor jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning en bijstand. Wij willen de rekening vanuit Den Haag niet bij de laagste inkomens neerleggen en gaan uit van wat de mensen nodig hebben. Wij willen geen wachtlijsten in de jeugdzorg en een gemeente die inwoners in armoede laat zitten.'

 

Duurzaamheid
PAL GroenLinks wil klimaatverandering tegengaan door vol in te zetten op energiebesparing, duurzame energie en schoon vervoer. ‘In Leeuwarden willen we woningen en kantoren van het aardgas afhalen, door duurzame warmte te gaan leveren via een warmtenet.’ PAL GroenLinks wil het fietsverkeer stimuleren door te investeren in veilige en comfortabele fietsroutes. ‘Daarbij moeten fietsknelpunten worden opgelost. Wij vinden het hoog tijd dat er een fietstunnel komt onder de spooroverweg van de Schrans en het Zuiderplein.’ Ook wil PAL GroenLinks de biodiversiteit en de leefbaarheid in onze gemeente vergroten. ‘Dit doen we bijvoorbeeld door in de stad en de dorpen meer bomen te planten en de bermen in onze gemeente natuurvriendelijk te beheren. Daarmee geven we bijen en vlinders, die van groot belang zijn voor onze voedselketen, een plek.’