Politiek Café 'Waar wonen knelt'

PAL GroenLinks organiseert een Politiek Café op donderdagavond 3 oktober met als onderwerp: 'Waar wonen knelt'. Een passende woning is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Er zijn lange wachttijden in de sociale huursector en koopwoningen zijn nauwelijks beschikbaar of niet betaalbaar.

De Gemeente Leeuwarden komt binnenkort met een nieuwe woonvisie. In het Politiek Café ‘Waar wonen knelt’ gaan we in op de problemen op de woningmarkt. Onder andere Tweede Kamerlid Paul Smeulders van GroenLinks, Marijn Molema van het Fries Sociaal Planbureau en een vertegenwoordiger van de huurdersbelangenverenigingen gaan in op verschillende aspecten rondom dit thema.

PAL GroenLinks hoopt met de organisatie van dit Politiek Café het onderwerp op de kaart te zetten en ruimte te bieden voor het komen tot daadkrachtige oplossingen.

Van harte uitgenodigd!

  • donderdag 3 oktober om 20.00 uur
  • Wijkcentrum ’t Knooppunt aan de J.H. Knoopstraat 5 in Leeuwarden.
  • De deuren zijn vanaf 19.30 uur geopend.

Marijn Molema van het Fries Sociaal Planbureau gaat in op de huidige situatie van het woningaanbod in Friesland en met name de gemeente Leeuwarden. Hij bespreekt onder andere de verhouding tussen sociale huurwoningen, huurwoningen in de vrije sector en koopwoningen en gaat in op waar vraag naar is en wat de grootste knelpunten zijn. Daarnaast blikt hij ook vooruit naar mogelijke oplossingen.

Tweede Kamerlid Paul Smeulders van GroenLinks gaat met name in op hoe die partij kijkt naar de huidige en de toekomstige woningmarkt. Wat moet er veranderen? Hoe zorgen we ervoor dat er voldoende betaalbare woningen worden gebouwd? Daarnaast gaat hij in op de opgave die er ligt als het gaat om energieneutrale woningen en de bekostiging daarvan.

Tot slot gaat een huurdersbelangenvereniging in op de positie van de huurder en het aanbod van betaalbare huurwoningen in Friesland en met name Leeuwarden. Hoe houden we voldoende sociale woningbouw voor mensen met een kleinere beurs? En wat betekent de omschakeling naar energieneutrale woningen voor huurders?