PAL GroenLinks presenteert Manifest “Circulair Leeuwarden 2030”

Leeuwarden moet de komende jaren meer ambitie tonen als het gaat om de transitie naar een circulaire samenleving en economie. In een manifest doet PAL GroenLinks daarom op 10 gebieden voorstellen waarmee de gemeente Leeuwarden stappen kan zetten naar een Circulair Leeuwarden! Vrijdag10 mei werd het manifest aangeboden aan de wethouders Herwil van Gelder en Friso Douwstra.
 

“De komende decennia worden verschillende grondstoffen schaars. Aan de andere kant vervuilt afval onze leefomgeving. Dit maakt de omslag naar een circulaire samenleving noodzakelijk”, aldus Evert Stellingwerf, raadslid en initiatiefnemer voor het manifest.

De afgelopen maanden werkte een groep betrokken leden van PAL GroenLinks aan de samenstelling van het document, ieder vanuit een eigen specialisme. In het manifest doet PAL GroenLinks voorstellen om verspilling van grondstoffen te voorkomen, circulaire initiatieven van inwoners te stimuleren, grondstofstromen van bedrijven beter in kaart te brengen en grondstoffen uit de waterketen te benutten.

Stellingwerf: “We hebben met opzet heel praktische doelstellingen geformuleerd. Zo vinden wij dat circulair bouwen de norm moet worden voor bouwprojecten in Leeuwarden, dat festivals moeten werken met bekers die ingezameld en hergebruikt kunnen worden en dat er een loket komt met informatie ten behoeve van circulaire (bouw)projecten. Ook voor het inzamelen van wat we nu nog afval noemen, hebben we voorstellen gedaan. Wij spreken liever over grondstoffen in plaats van afval. Wanneer we beter gaan scheiden, zijn veel grondstoffen immers opnieuw te gebruiken.”

PAL GroenLinks zal het manifest de komende maanden gebruiken als leidraad voor de politieke inbreng in de raadszaal. Stellingwerf: “We hopen dat dit manifest ook bij het college inspiratie oplevert voor nieuwe beleidsvoorstellen. Binnenkort wordt de grondstoffenvisie en het afvalbeleid behandeld in Leeuwarden. Dit manifest vormt daarbij de basis voor de inbreng van PAL GroenLinks, maar het kan ook worden benut bij voorstellen over ruimtelijke plannen, inkoopbeleid of economisch beleid.”

Download hier het PAL GroenLinks Manifest Leeuwarden Circulair 2030