PAL GroenLinks organiseert Politiek Café Kind in Armoede

Eén op de zes kinderen in Leeuwarden leeft in armoede. Dit is fors hoger dan het landelijk gemiddelde. Het is een schrikbarend en onacceptabel aantal. Daarom organiseert PAL GroenLinks op dinsdagavond 28 mei het Politiek Café Kind in Armoede. Tijdens deze bijeenkomst laten diverse deskundigen hun licht schijnen op het onderwerp en is er ruimte voor discussie.

Margriet Gerritsen van de Stichting Amargi Leeuwarden vertelt tijdens het Politiek Café over de oorzaken van de armoede en hoe dit kan worden voorkomen. Amargi werkt samen met woningcorporaties, zorgverzekeraars en maatschappelijke organisaties om vroegtijdig te signaleren dat rekeningen niet worden betaald. Door een vroege aanmelding van mensen met geldzorgen, kan worden voorkomen dat schulden problematisch worden.

Sietze Palstra van wijkteam Leeuwarden Oud-Oost en Avelieke van der Meer van basisschool Franciscus in Heechterp-Schieringen vertellen vanuit hun praktijkervaring wat er in de wijk en op school kan worden gedaan om kinderen die opgroeien in armoede te ondersteunen.

Tot slot laat een spreker van de Alliantie tegen Kinderarmoede hun licht schijnen op de problematiek en hoe het probleem volgens hen kan worden aangepakt.

Na een korte inleiding door iedere spreker is er ruimte voor discussie en vragen. PAL GroenLinks hoopt met de organisatie van het Politiek Café het onderwerp op de kaart te zetten en ruimte te bieden voor het komen tot daadkrachtige oplossingen.
 

Het Politiek Café Kind in Armoede is op dinsdagavond 28 mei.
De avond start om 20.00 uur. De inloop is vanaf 19.30 uur.
Dorpskerk Huizum (Huizumdorp 67, Leeuwarden)