Ondernemen in coronatijd: de nieuwe eigenaren van It Krúswetter in Easterlittens

Uit de enquête die wij onlangs onder onze PAL GroenLinks leden hielden, kregen we allerlei tips en aandachtspunten. Zo ook de suggestie om eens in gesprek te gaan met familie Van der Velde. Als nieuwe eigenaren van camping It Krúswetter in Easterlittens ervaren zij de gevolgen van de coronacrisis stevig. Op 1 maart 2020 hebben ze deze camping met passantenhaven overgenomen. Vol goede moed en inspiratie gingen ze van start. Door de coronamaatregelen moesten ze de vliegende start die zij voor ogen hielden echter bijstellen. Dit was voor Pim Astro en Femke Molenaar aanleiding om in gesprek te gaan met de kersverse eigenaren Remco en Ester van Camping en passantenhaven It Krúswetter.

De nieuwe eigenaren hadden veel zin om de camping met ingang van 1 maart over te nemen en zaten (en zitten) vol plannen. Ze bouwden een nieuwe boekingswebsite en de boekingen liepen goed. En toen kwam corona en maakten de regels dat het annuleringen begon te regenen.

Hoewel ze duidelijk aangeven dat ze het erg lastig vinden om commentaar te leveren op de coronaregelgeving, blijkt gaandeweg het gesprek dat er flink wat onduidelijkheid is en de tegenstrijdige berichtgeving hen parten speelt in het zetten van stappen. Het gevoel van het kastje naar de muur (en weer terug) gestuurd te worden, maakt af en toe moedeloos. Het gesprek geeft ons als raadsleden een aantal concrete punten en vragen die we aan de diverse wethouders en ambtenaren gaan voorleggen.

Natuurlijk kan het goed zijn dat de verwarring en de vragen vooral zijn ontstaan doordat iedereen zoekende is in deze coronatijd en veel dingen niet lopen, zoals ze normaal zouden lopen, maar toch.

Ester en Remco vinden het vooral erg lastig om hun vragen beantwoord te krijgen. Via het algemene nummer van de gemeente worden ze doorverwezen naar het RIVM dat hen weer doorverwijst naar de Veiligheidsregio om uiteindelijk te horen dat iets niet mag ‘omdat het niet in de noodverordening staat.’ Hoe het wel moet weet niemand. Ze missen een aanspreekpunt binnen de gemeente.

Daarom gaan we vragen of er in Leeuwarden een beleid is waarbij er bij nieuwe bedrijven of bedrijfsovernames actief contact gezocht wordt door de gemeente. Als je als inwoner van de Gemeente Leeuwarden een baby krijgt ontvang je een tasje vol informatie die je als nieuwe ouder wegwijs maakt in je omgeving, maar hoe zit dat als nieuwe ondernemer?

Remco leidt ons over de ruim opgezette camping en vertelt over zijn plannen om de camping helemaal zelfvoorzienend te maken. Door tal van reeds ingezette middelen is al zeventig procent van de eigen stroom opgewerkt en ook in de warmwatervoorziening wordt door middel van een zonneboiler voorzien. Remco vraagt ons of wij hem kunnen helpen aan zaad voor wilde bloemen, want hij wil graag de randen van het campingterrein voorzien van bloemenstroken. We nemen zijn vraag mee in ons rijtje!

‘Omdat wij de toiletten niet open mogen doen, doen mensen hun behoeftes achter onze bosjes. En omdat de gemeente de vuilwatertank afgesloten houdt, lozen mensen hun afval op het water. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?’, vertelt Remco. Wiens verantwoordelijkheid is het als mensen zich niet aan regels houden? Hoe ga je om met de consequenties? De verruiming van de regels baart Ester en Remco dan ook wat zorgen. Een terugkerende vraag in het gesprek luidt: ‘Waar ligt de verantwoordelijkheid?’ Moeten de uitbaters op onderzoek uit als mensen aangeven familie te zijn terwijl je daar ook aan kunt twijfelen? Waar ligt de grens tussen hun eigen verantwoordelijkheid en die van henzelf als uitbater?

Gelukkig zijn de ontwikkelingen sinds de laatste persconferentie wat hoopvoller. De annuleringen zijn gestopt en er beginnen weer boekingen binnen te stromen.

Wij werden in ieder geval blij van dit werkbezoek en raden iedereen aan om een kijkje te nemen.

Inmiddels lopen er diverse lijntjes en zijn alle vragen en wensen die Ester en Remco van der Velde hadden beantwoord. Onze dorpenwethouder Bert Wassink gaat de dorpenmanager vragen contact op te nemen. De wethouder economische zaken, Friso Douwstra, wijst op een aantal pagina's op de gemeentesite met rechtstreekse contactpersonen binnen de gemeente Leeuwarden. Via de ambtelijke dienst is er duidelijkheid gekomen over het gemeentelijk waterpunt, zijn de nieuwe horecaprotocollen verstrekt en de afdeling Groen buigt zich over de duurzaamheidsvragen.

Pim Astro en Femke Molenaar