Bouwplan oude LTS Nijlân

PAL GroenLinks wil helderheid over LTS Nijlân

Onlangs werd bekend dat de 50 bewoners en 20 kunstenaars die gebruik maken van de oude LTS in Nijlân, in juni het gebouw moeten verlaten. De fractie van PAL GroenLinks stelde er schriftelijke vragen over.

De leslokalen van de oude LTS aan de Nijlânsdyk 4 wordt al langere tijd antikraak bewoond en gebruikt als werkplaats door kunstenaars. Dat er bouwplannen voor deze locatie worden ontwikkeld is al langere tijd bekend. Maar dat de huurders het pand al moeten verlaten voordat er een goedgekeurd bouwplan ligt, is wat betreft de fractie van PAL GroenLinks voorbarig.

Voor veel huurders is het moeilijk om op zo’n korte termijn een nieuwe plek te vinden. Evert Stellingwerf stelde er schriftelijke vragen over aan het college. Hij wil onder andere weten of er mogelijkheden voor renovatie van het complex onderzocht zijn, of WoonFriesland ook in het gebied gaat bouwen en welke (financiële) afspraken er zijn gemaakt met de ontwikkelaar.