Pim Astro

Pim Astro

Raadslid

Pim Astro kwam bijna twintig jaar geleden naar Friesland voor de rust en ruimte. Hij woont met zijn vrouw en twee honden in Baard en houdt van lange wandelingen op het Friese platteland met zijn trouwe viervoeters. De afgelopen acht jaar was hij raadslid voor SAM Littenseradiel, een samenwerking van GroenLinks, PvdA en D66, waarvan de laatste vier jaar als fractievoorzitter.

‘Ik vind het belangrijk om als gemeenteraadslid dichtbij de mensen te staan en eerlijke politiek te bedrijven. Er is tegenwoordig zoveel effectbejag en gehype, daar doe ik niet aan mee. De grote lijn waarborgen en in gesprek blijven met de bevolking vind ik belangrijker. De komende vier jaar wil ik ervoor zorgen dat de dorpen in de nieuwe gemeente goed vertegenwoordigd zijn.  Voldoende betaalbare woningen, het openbaar vervoer, ontmoetingsplaatsen en scholen zijn belangrijk in de kleine kernen.

Namens PAL GroenLinks is Pim contactpersoon voor de volgende wijken en dorpen van de Gemeente Leeuwarden:

 • Aldlân
 • Easterlittens
 • Friens
 • Hilaard
 • Húns-Leons
 • Jelsum
 • Jorwert
 • Koarnjum
 • Nijlân
 • Reduzum
 • Schepenbuurt
 • Weidum
 • Wielenpôlle
 • Wytgaard

 

Contact opnemen?
Tongerwei 5, 8834 XC Baard
telefoon: 06 4024 2372
pim.astro@leeuwarden.nl