Petra Vlutters

Petra Vlutters

Raadslid

Petra Vlutters wil ervoor zorgen dat iedereen normaal rond kan komen, dat het systeem wordt versimpeld en vrijwilligerswerk meer wordt beloond.

 

‘Er klopt veel niet in onze maatschappij. Mensen met lage inkomens raken steeds verder achterop. Het besteedbaar inkomen van deze groep moet omhoog. De regels rondom de bijstand werken belemmerend en demotiverend. Ik wil ervoor zorgen dat bijverdienen in de bijstand mogelijk wordt en vrijwilligerswerk meer wordt beloond. Een experiment met een basisinkomen past daar goed bij. Werken moet lonen, ook als dat maar voor acht uur per week is.’

Namens PAL GroenLinks is Petra contactpersoon voor de volgende wijken en dorpen van de Gemeente Leeuwarden:

  • Warstiens
  • Wergea
  • Warten
  • Eagum/Ideard
  • Weidum
  • Oldegalileën/Bloemenbuurt
  • Valeriuskwartier
  • Vosseparkwijk
  • Vrijheidswijk
  • Westeinde

Contact opnemen?
Eestraat 14, 8922 AB Leeuwarden
telefoon: 0648673221
petra.vlutters@leeuwarden.nl