Evert Stellingwerf

Evert Stellingwerf

Fractievoorzitter

Evert Stellingwerf wil Leeuwarden veranderen, duurzamer en socialer maken. Tijdens zijn studententijd en zijn werk als planoloog verdiepte hij zich in het klimaatprobleem en in verschillende milieuvraagstukken. Hij maakt zich zorgen over de tweedeling en ongelijkheid in de samenleving. Hij wil inkomensverschillen verkleinen en de gemeente Leeuwarden duurzamer maken.

'De verschillen tussen arm en rijk zijn groot in Leeuwarden. Ik wil ervoor zorgen dat de lagere inkomens meer gaan profiteren van de economische groei, bijvoorbeeld door het verlagen van de huren of door nieuwe banen. Investeringen in energiebesparing en duurzame energie moeten ten goede komen aan de huurder. Verduurzaming zorgt ervoor dat woningen ook op de lange termijn betaalbaar zijn. Daarnaast wil ik zorgen dat er voldoende betaalbare woningen blijven, in stad en in de dorpen.’

Namens PAL GroenLinks is Evert contactpersoon voor de volgende wijken en dorpen van de Gemeente Leeuwarden:

  • Grou
  • Jirnsum
  • Jellum/Bears
  • Baard
  • Achter de Hoven
  • Huizum-Oost
  • Zuiderburen
  • De Zuidlanden

Contact opnemen?
Van Asbeckstraat 30, 8933 ED Leeuwarden
telefoon: 06 43190195
evert.stellingwerf@leeuwarden.nl