Denk mee in een werkgroep

Wil jij ook graag iets met je idealen doen, maar weet je niet zo goed hoe?
Wil je kennis delen op het gebied van circulaire economie, ben je geïnteresseerd in zorg of wil je meedenken over cultuur in onze gemeente?
Meld je dan aan bij één van onze klankbordgroepen of werkgroepen!

Wat is de bedoeling?

  • Een klankbordgroep is een groep, die de fractie af en toe kan raadplegen over onderwerpen die in de raad spelen. Als je bijvoorbeeld je aangemeld hebt voor de klankbordgroep ‘Zorg’ zullen we regelmatig je mening vragen over raadsstukken die betrekking hebben op Wet maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en de sociale wijkteams.
  • Een werkgroep is een groep leden of geïnteresseerden, die regelmatig bij elkaar komt en praat over een onderwerp met een concreet vooropgezet doel, bijvoorbeeld een werkgroep circulaire economie: doel: aanbevelingen voor het nieuwe inkoopbeleid en het nieuwe afvalbeleid van de gemeente.

Op dit moment is er behoefte aan de volgende klankbordgroepen:

  • Werk en participatiewet (raadslid Petra Vlutters)
  • Zorg (raadslid Petra Vlutters)
  • Jeugdzorg (raadslid Andries Bergsma)
  • Jongeren/Studenten (raadslid Andries Bergsma)

Op dit moment is er behoefte aan de volgende werkgroepen:

  • Werkgroep Circulaire economie (raadslid Evert Stellingwerf)
  • Werkgroep Diversiteit en Inclusiviteit (raadslid Femke Molenaar)
  • Werkgroep stad-en-land (raadslid Pim Astro)

Hier lees je meer over de inhoud van de klankbordgroepen en werkgroepen.

Hoe kun je meedoen?

Als je wilt deelnemen aan een klankbordgroep of een werkgroep geef dan de volgende gegevens door:
- Je naam;
- je emailadres;
- je telefoonnummer;
- aan welke klankbordgroep of werkgroep je wilt meedoen;
- waarom je geïnteresseerd bent in deze groep / wat is je achtergrond?

Je kunt deze gegevens in een email sturen naar fractiemedewerker Dieneke Bulens (dienekebulens@kpnmail.nl).

NB Naast de klankbordgroepen en werkgroepen wil de fractie nog wel een keer in de twee maanden met betrokken leden in een steunfractie over, het algemeen en wat er aan de orde is in de Gemeenteraad, praten. Ben je hierin geïnteresseerd, geef je dan ook even hiervoor op!